Duszpasterze


Proboszcz:
ks. kanonik Jan Mężyński, dziekan dekanatu brwinowskiego
tel. 22 724 91 80

Wikariusze:
ks. Paweł Witkowski tel.22 755 85 36
ks. Adam Żukowski tel.22 723 01 97